شنبه 2 بهمن ماه 1395
10:57 ب.ظ
 
برنامه کلاسهای نیمسال اول96/95
عنوان ماژول :برنامه کلاسهای نیمسال اول96/95

برنامه‌ی فشرده‌ی کلاس‌های دروس گروه معارف اسلامی

 

(اندیشه اسلامی 1و2 - آیین زندگی - تفسیر موضوعی قرآن -  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - آشنائی با قانون اساسی)

 

برنامه تربیت بدنی و ورزش1 خواهران

 

برنامه تربیت بدنی و ورزش1 برادران

 

 

جدول راهنمای عنوان رشته اقتصاد کشاورزی و ترویج کشاورزی
عنوان رشته ورودی دانشجو    
اقتصاد كشاورزي ورودی95
مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي ور.ودی93و94
مهندسي اقتصادكشاورزي (چندبخشي ) ورودی قبل از 93
ترويج و آموزش كشاورزي ورودی95
مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي ورودی قبل از 94
مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي(در لیست رشته ها یکی مانده به آخر) ورودی94

 

 

آدرس