یکشنبه 5 بهمن ماه 1393
09:32 ب.ظ
 
برنامه کلاسهای نیمسال اول 93
عنوان ماژول :برنامه کلاسهای نیمسال اول 93

                            قابل توجه دانشجویان گرامی

 برنامه رشته کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه اصلاحیه رشته های  مترجمی زبان وزبان وادبیات انگلیسی  و زبان خارجه کلیه رشته ها روی سایت قرار

گرفته است

 

 

نام رشته

دریافت فایل

برنامه‌ی دروسی که بعد از نصب اولیه برنامه‌ها ، برنامه‌ی آنها اضافه  و یا تغییر کرده است. دریافت
 برنامه درس  آشنایی با دفاع مقدس  دریافت
  رشته کارشناسی ارشد جغرافیا   دریافت

رشته رياضي(كاربردي)   

دریافت

رشته مديريت و آباداني روستاها 

دریافت جدید

رشته اقتصادكشاورزي

دریافت جدید

علوم تربیتی مديريت و برنامه ريزي آموزشي (تجميع)

دریافت جدید

رشته پيش دبستاني (تجميع)

دریافت جدید

رشته روانشناسي ( تجميع)

دریافت جدید

رشته زبان و ادبيات فارسي

دریافت

رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري

دریافت

رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

دریافت

رشته علوم قرآن و حديث( تجميع)

دریافت

رشته فلسفه و کلام اسلامي( تجميع)

دریافت

رشته فقه و مباني حقوق اسلامي( تجميع)

دریافت

رشته علوم اجتماعی پژوهشگري

دریافت جدید

رشته  علوم اجتماعی برنامه ريزي اجتماعي

دریافت جدید

رشته حقوق             

دریافت

رشته  مديريت دولتي  ( تجميع)

دریافت جدید

رشته مديريت بازرگاني ( تجميع)

دریافت جدید

رشته  مترجمي زبان انگليسي

دریافت

رشته حسابداري

دریافت جدید

رشته  کامپيوتر

دریافت جدید

رشته  مهندسي  آب و خاک

دریافت جدید

رشته ترويج و آموزش کشاورزي

دریافت جدید

رشته زبان و ادبيات انگليسي

دریافت جدید

گروه بندي تربيت بدني-1خواهران  وبرادران

دریافت

گروه بندي تربيت بدني-2برادران وخواهران

دریافت

 برنامه درس فارسی عمومی

 دریافت
   زبان خارجه عمومی  دریافت

 

 

آدرس