جمعه 7 فروردین ماه 1394
02:43 ق.ظ
 
برنامه کلاسهای نیمسال دوم 93
عنوان ماژول :برنامه کلاسهای نیمسال دوم 93

                            قابل توجه دانشجویان گرامی

 

برنامه رشته الهیات ،ادبیات فارسی ،آشنایی با دفاع مقدس و فارسی عمومی روی سایت قرار گرفت.   

 

 

نام رشته

دریافت فایل

رشته رياضي(كاربردي)   

دریافت

رشته مديريت و آباداني روستاها 

دریافت

رشته اقتصادكشاورزي

دریافت

علوم تربیتی مديريت و برنامه ريزي آموزشي (تجميع)

دریافت

رشته پيش دبستاني (تجميع)

دریافت

رشته زبان و ادبيات فارسي

دریافت

رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري

دریافت

رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

دریافت

 جغرافیا ارشد  دریافت

رشته الهیات هر سه گرایش

دریافت

رشته علوم اجتماعی پژوهشگري

دریافت

رشته  علوم اجتماعی برنامه ريزي اجتماعي

دریافت

رشته حقوق             

دریافت

رشته  مديريت دولتي  ( تجميع)

دریافت

رشته مديريت بازرگاني ( تجميع)

دریافت

رشته  مترجمي زبان انگليسي

دریافت

رشته حسابداري

دریافت

رشته  کامپيوتر قبل از ۹۳

دریافت

رشته کامپیوتر ۹۳ دریافت

رشته  مهندسي  آب و خاک

دریافت

روانشناسی قبل از ۹۳  دریافت
روانشناسی ورودی ۹۳ دریافت

رشته ترويج و آموزش کشاورزي

دریافت

رشته زبان و ادبيات انگليسي

دریافت

گروه بندي تربيت بدني-1خواهران  وبرادران

دریافت

گروه بندي تربيت بدني-2برادران وخواهران

دریافت

 برنامه درس فارسی عمومی

 دریافت
   زبان خارجه عمومی  دریافت
 آشنای با دفاع مقدس   دریافت

 

 

آدرس