چهارشنبه 5 آبان ماه 1395
09:11 ق.ظ
 
برنامه کلاسهای نیمسال اول96/95
عنوان ماژول :برنامه کلاسهای نیمسال اول96/95

 جهت دریافت برنامه‌ی رشته‌های، مهندسی کامپیوتر،  جغرافیا شهری و روستائی ، علوم اجتماعی ،

جغرافیا(ارشد)،  زبان و ادبیات انگلیسی ، مترجمی انگلیسی، حسابداری،مدیریت دولتی و بازرگانی،

علوم تربیتی، روانشناسی و حقوق   بر لینک زیر (برنامه کلاسها)کلیک کنید . 

 

برنامه رشته کشاورزی(تمام گرایشها) اعلام گردید. 

جدول راهنمای عنوان رشته اقتصاد کشاورزی و ترویج کشاورزی
عنوان رشته ورودی دانشجو    
اقتصاد كشاورزي ورودی95
مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي ور.ودی93و94
مهندسي اقتصادكشاورزي (چندبخشي ) ورودی قبل از 93
ترويج و آموزش كشاورزي ورودی95
مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي ورودی قبل از 94
مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي(در لیست رشته ها یکی مانده به آخر) ورودی94

 

برنامه الهیات و ادبیات فارسی و دروس عمومی بعد از حذف و اضافه

 

 

آدرس