دوشنبه 28 آبان ماه 1397
03:52 ق.ظ
 
فناوری
عنوان ماژول :فناوری

سمت

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی

مدیر فناوری اطلاعات

سروه حیدری

کارشناسی

24

 
آدرس