دوشنبه 28 آبان ماه 1397
03:55 ق.ظ
 
آموزش
عنوان ماژول :آموزش

سمت

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی

مدیر آموزش

حسین رادمنش

کارشناسی ارشد

16

کارشناس خدمات آموزشی وامتحانات

خسرو قادری

کارشناسی

16

کارشناس تحصیلات تکمیلی وخدمات آموزشی

حسین رادمنش

کارشناسی ارشد

16

مدیر دانش آموختگان

حفصه ذبیحی

کارشناسی

13

کارشناس دانش آموختگان

زهرا کهنه پوشی

کارشناسی ارشد

13

کارشناس مالی دانش آموختگان

محمد معروفی

کارشناسی ارشد

13

مسئول برنامه ریزی کلاسها واساتید

افراسیاب اخگر

کارشناسی

25

مسئول کتابخانه

فرانک غریبی

کارشناسی

29-30

مسئول بایگانی

کامیل عظیمی

کارشناسی

27

 
آدرس